Criteria2Query 2.0: Combining Human and Machine Intelligence for Cohort Identification

Authors: Yilu Fang, Betina Idnay, Yingcheng Sun, Hao Liu, Zhehuan Chen, Karen Marder, Hua Xu, Rebecca Schnall, Chunhua Weng

Files

Abstract
Slidedeck